Horror on the Orient Express

söndagen den 10 januari 1923

“Dancers in an evening fog”
Söndagen den 10 januari 1923
London,UK,

Jag var i London på en föreläsning om ockultism tillsammans med min ständige följeslagare Boriz Karloff.
Föreläsaren var professor Smith, en gammal bekant, som specialiserat sig på Europeiska språk och arkeologi. Efter föreläsningen var det en bal och man kunde konversera med professor Smith lite mer privat. På detta sätt lärde jag känna mina nya kollegor:
• Dean Warsaw (aka Fazad Al Kittab), criminal, född i Beirut. Spelas av Conny.
• Edward Hemmingway, author, född i Arkham, utbildad i Oxford. Spelas av Flan.
• Tim Finnigan, criminal, född i Dublin. Spelas av Flan.
• Jonathan Wellcroft, professor, född i Boston.
• James Warkworth, parapsychologist, född i London. Spelas av Flan.‡
• Petula Lang, author, född i Swansea. Spelas av Conny.‡
• Santiago Da Silva, journalist, född i Buenos Aires. Spelas av Alex.‡

Mitt under samtalet med professorn upptäcker vi en herre med turkiskt utseende som tydligen stirrar på oss eller professor Smith. När han blir upptäckt bugar han ursäktande och
försvinner. Vi ser honom aldrig mer och kvällen avslutas med dans, vin och sång.
Allt är lugnt när vi traskar hem till hotellet för att sova.

Comments

flan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.